محصولات شرکت

A91

نام قطعه

بست راهنمای شیشه داخل ناودانی

شماره فنی

9255629380

مواد اولیه

PA 6.6 + 30%GF

خودرو

پژو 405

دانلود کاتالوگ گروه