محصولات شرکت

A89

نام قطعه

بست تسمه ای 110 میلیمتر با بست وسط

شماره فنی

9622382680

مواد اولیه

PA 6.6

خودرو

پژو 206

دانلود کاتالوگ گروه