محصولات شرکت

A41

نام قطعه

خار بست زه کمری اتوبوس

شماره فنی

XK1036900015

مواد اولیه

PA 6

خودرو

اتوبوس

دانلود کاتالوگ گروه