محصولات شرکت

A30

نام قطعه

قاب روی چرخ دنده میل لنگ

شماره فنی

9606444480

مواد اولیه

PP + 20% TD

خودرو

پژو 405

دانلود کاتالوگ گروه