محصولات شرکت

A36

نام قطعه

بست محکم کننده شبکه شیشه جلو

شماره فنی

9629696980

مواد اولیه

PA 6.6

خودرو

پژو 405

دانلود کاتالوگ گروه