محصولات شرکت

A33

نام قطعه

بست نگهدارنده لوله فشار

پمپ هیدرولیک

شماره فنی

9614695780

مواد اولیه

PA 6.6

خودرو

پژو 405

دانلود کاتالوگ گروه