محصولات شرکت

A95

نام قطعه

بست نگهدارنده لوله سه ردیفه

شماره فنی

72323711

مواد اولیه

PA 6 / PA 6.6 / POM

خودرو

وانت

دانلود کاتالوگ گروه