محصولات شرکت

A88

نام قطعه

بست پلاستیکی 5 خانه 23-11-6 میلیمتر

شماره فنی

9614325880

مواد اولیه

PA 6.6 / PA 6

خودرو

پژو 405

دانلود کاتالوگ گروه