محصولات شرکت

A32

نام قطعه

مخزن روغن پمپ هیدرولیک فرمان

شماره فنی

9612736180

مواد اولیه

PA 6  / PA 6.6

خودرو

پژو 405

دانلود کاتالوگ گروه